Tecken i förskolan

Lär dig om och av teckenspråk

Kurser i tecken för förskolan

Syfte

Att du ska bli bättre på att kommunicera i barngruppen för att stödja barnens språkutveckling, kognitiva utveckling och ge dem fler sätt att uttrycka sig under tiden de lär sig att prata.

Kursmål

Att du på ett lustfyllt sätt ska:

  • att lära dig minst 200 tecken
  • få en bild av hur händer, kropp, mimik och rummet används i teckenspråk
  • bli inspirerad av teckenspråkets grunder och visuella strategier samt få prova att använda dessa
  • få använda ditt eget kroppsspråk på ett mer medvetet sätt
  • få lära dig några vardagstecken som passar i förskolan

Målgrupp

Alla som jobbar i förskola.

OBS: Mina kurser vänder sig inte till de som arbetar med döva barn, barn med hörselnedsättning eller barn som av annan anledning behöver svenskt teckenspråk.

Kursupplägg i korthet

Min tanke är att du ska få fyra lustfyllda möten med tecken. Tillsammans ska vi lära oss massor av tecken. 

Vi ska också utforska hur teckenspråket använder händer, blick, mimik, rummet etc. och hur vi kan använda en del av det. 

Genom det kommer du bli medveten om hur du själv kan bli bättre på att använda tecken och resten av kroppen när du samtalar med barnen.

Kursledare Gunilla Vigert

Jag har över 40 års erfarenhet av att använda teckenspråk och tecken som stöd.  

Min bakgrund: dövlärare, lärarutbildare, läromedelsproducent och teckenspråkstolk.

gunilla@vigertconsulting.se

Hör av dig till mig för offert eller för att få veta mer om upplägget.

Tecken främjar kommunikationen, stimulerar språkutvecklingen och ger ökat fokus i barngruppen

Det visar erfarenheter från arbete där man använder tecken som stöd till talad svenska (TAKK, TSS, tecken-kommunikation). 

Om tecknen som vi gör med händerna fungerar som stöd så finns det ännu mer att göra. Det är mycket fler delar av vår kropp som vi kan kommunicera med än händerna och munnen. Internationell forskning visar att användandet av gester när vi talar, har stor betydelse för och språkutveckling och kognitiv utveckling samt fungerar som komplement till det språk barnet redan tillägnat sig.

Om vi sätter ihop tecken och gester kan vi alltså nå längre än med bara tecken. Det är när händerna och munnen samverkar med resten av vår kropp som vi når optimalt resultat.

Men hur ska det gå till?

Ja, det kan vi lära oss av de som är experter på att kommunicera visuellt. De som kommunicerar på svenskt teckenspråk