Författarbesök hos er 2024

Vi, Gunilla och Åsa, kan erbjuda er författarbesök där vi  presenterar  De ville mig väl för er,  berättar om hur den kom till och leder samtal kring boken utifrån era önskemål. Om ni läst De ville mig väl innan vi kommer, håller vi gärna i ett boksamtal kring boken.

För vem?

  • Elever på högstadiet, gymnasiet eller vuxenutbildning
  • Personal som arbetar med teckenspråkiga barn, ungdomar eller vuxna
  • Bibliotek

Vilka frågor kan vara i fokus?

Vi fokuserar på det ni har behov av, exempelvis:

  • Boksamtal kring innehållet efter att elever/personal läst boken.
  • Presentation av bokens innehåll och hur den kom till.
  • Samtal kring att ha ett annat språk än resten av familjen.
  • Samtal kring utanförskap.
  • Samtal kring vad det innebär att leva i två världar.
  • Samtal om att skriva böcker tillsammans
  • Samtal om skrivprocessen
Eller en kombination av något av allt detta eller frågor som ni själva vill lyfta utifrån boken.

På vilket språk?

När det är teckenspråkiga deltagare genomför vi författarbesöket på teckenspråk. I fall där alla deltagare har svenska som kommunikationsspråk kan författarbesöket hållas på svenska med tolkar.

Hur beställer man författarbesöket?

Skicka dina önskemål till gunilla@vigertconsulting.se 

Prislista 2024 för författarbesök / föreläsning på teckenspråk

Priserna följer Författarcentrums rekommendationer för lägsta ersättningsnivå för en författare och gäller från 1 jan 2024. I de fall det finns behov av tolkning ansvarar beställaren att beställa och finansiera tolkar. I de fall det ni väljer att en av oss deltar digitalt ansvarar beställaren för att tillhandahålla lämplig teknik och att se till att denna fungerar.