Malte, fladdermuspojken

Text Gunilla Vigert

Bild Mani Honarvar

Beställ boken på IDUS FÖRLAG

Malte, fladdermuspojken

Malte, fladdermuspojken handlar om en pojke som hittar en fladdermusunge och upptäcker vilket spännande djur fladdermusen är. Fladdermössen som bor i kyrktornet i hans by hotas dock när en inflytanderik person i samhället låter installera fasadbelysning på kyrkan. Tillsammans med sin pappa och kyrkvaktmästaren Algot lyckas de efter en tids klurande till sist rädda fladdermössen.

Fladdermöss är intressanta små varelser som förtjänar att få chans att väcka barns intresse och empati. Det är dessutom viktigt att uppmärksamma barn och föräldrar på att vår livsstil ibland kan hota djuren i vår närhet. I boken hittar de en lösning som gör att djur och människa kan leva bredvid varandra i harmoni.

Med illustrationer som lockar barn i 5 – 8 års åldern kan Malte, fladdermuspojken lämpa sig för högläsning hemma, i förskolan eller i skolan. Yngre skolbarn kan även ha behållning av att läsa den på egen hand.

I boken får du lära dig mycket om fladdermöss. BatLife Sweden har faktagranskat texten.