”Jag är jätteglad! Äntligen en igenkännande skönlitterär och väl skriven berättelse! Startade en dag med att läsa halva boken och en andra dag resten. Det var inte lätt att vänta till den andra dagen. Boken väckte många personliga minnen från min uppväxt. Mycket mycket igenkännande och gripande. Ditt sätt att skriva är härligt och flytande. Jag har flera tankar som jag gärna återkommer till när jag smält mina intryck. ”

Dövas tidning 2023-05-25

Desirée Stensdotter, biblioteksassistent i Piteå, tipsar om boken “De ville mig väl”.

“De ville mig väl” är en kraftfull berättelse om Stina, en döv kvinna som utforskar sin relation till sin mamma och sin barndom som hon blev berövad på genom att inte få lära sig teckenspråk.

Romanen tar upp ett aktuellt perspektiv, dvs den övertro på teknik och inkludering som har lett till att döva och hörselskadade barn idag inte får möjlighet att lära sig teckenspråk.

Genom att läsa boken “De ville mig väl” får man en bra inblick i hur det historiskt har varit att vara döv i Sverige. Boken förklarar på ett bra sätt vikten av och rätten till fungerande kommunikation, samtidigt som den bjuder på en spännande berättelse som utspelar sig både i nutid och dåtid.

“De ville mig väl” tar upp känslomässigt komplicerade situationer som uppstår på grund av omgivningens bristande förståelse för behovet av tillgång till teckenspråk. Trots att omgivningen bara ville väl, ledde okunskap och missriktad omsorg ofta till felaktiga beslut.

"Varm och välskriven bok som träffar en rakt i dövhjärtat"

I Dövas tidning nr 2:2023 recenserar Martina Kvist boken.

Så här hon avslutar sin recension:

”De ville mig väl” är en varm och välskriven roman med hög igenkänningsfaktor hos den döva individen och personliga berättelser som träffar en rakt i dövhjärtat. Men den fungerar även som ett öppet brev till läkare, hörselpedagoger och alla som jobbar inom hörselvården. Jag hoppas innerligt att ni tänker en ordentlig vända till innan ni uppmuntrar föräldrar till döva och hörselskadade barn att stänga igen dörren till teckenspråket. 

Till dig som fått ett dövt barn, läs den här boken. Men framförallt, jag önskar dig varmt välkommen till dövas och teckenspråkets magiska värld. Dörren är alltid öppen för dig. 

Några citat från våra testläsares omdömen om De ville mig väl

Erika Tegström, hörande förälder till ett dövt barn med bilaterala cochleaimplantant

”Jag har läst ett utkast av boken ”De ville mig väl” och tycker att den ger en bra inblick i hur det fungerat historiskt att vara döv i Sverige och att den på ett bra sätt förklarar vikten av och rätten till att ha fungerande kommunikation samtidigt som det är en spännande berättelse som utspelar sig både i nutid och dåtid. Boken är lättillgänglig och fyller ett tomrum i litteraturen; det finns ett flertal egenupplevda skildringar om hur det är att vara döv eller ha en hörselnedsättning men inte särskilt mycket i romanform.” 

Erika
Harriet

Harriet Björneheim f.d. lärare och skolledare på Manillaskolan

”Berättelsen tar upp känslomässigt komplicerade situationer orsakade av omgivningens oförståelse bl.a. för behovet av tillgång till teckenspråk. Det är ytterligare en anledning till att den här boken känns angelägen. Som titeln anger ville omgivningen bara väl men okunskap och missriktad omsorg gjorde att det många gånger blev fel. Huvudpersonen i boken berättar hur hon drabbats …

… För personer med anknytning till döva/hörselskadade som föräldrar och skolpersonal kan berättelsen ge viktiga insikter.

 … Ytterst få romaner handlar om döva/hörselskadade. Det är ett av skälen till att den här romanen känns angelägen. Att den bygger på en sann historia ger den extra värde för både döva och hörande.” 

Magnus Nordström, gravt barndomshörselskadad som lärde sig teckenspråk i 20-årsåldern

”Min förhoppning är att läsarna får en tankeställare, börjar reflektera över olika situationer och se det i ett större perspektiv. Få en förståelse och respekt för fördelarna med teckenspråk.

En självklar bok för föräldrar som har barn med hörselnedsättning och även för ungdomar med hörselnedsättning.”  

Magnus1
Jenny

Jenny Wallin, författare, dotter till en hörselskadad mamma. Jenny har arbetat som skolsköterska.

Vilken fantastisk bok du har skrivit. Du har ett mjukt och lättläst språk, texten är följsam, med en djup mening, och därför dras man snabbt in i berättelsen.

 Som hörande, även med erfarenhet av att växa upp med en svårt hörselskadad mamma, kommer jag aldrig riktigt förstå vad de icke hörande går igenom i livet. Jag hoppas bara, att jag är tillräckligt medveten om vad för svårigheter som finns, vart de uppstår och att jag själv underlättar vid möten, t. ex. att stå under en gatlykta så ljuset faller på mitt ansikte (åh, så jag tyckte om den viktiga detaljen).

Din bok har gett mig viktiga pusselbitar jag förstått att jag har missat, men den har också stärkt min redan etablerade kunskap. Du har ett pedagogiskt sätt att bygga upp historien och i lagom stora portioner, som gör att berättelsen lockar till fortsatt läsning. Så …, mitt råd är … skriv klart den!!! Den här måste läsas.”